Ebenezer raamattukoulu, Nepal

kuva:Maria Westerling
kuva: Kirsti Kirjavainen
kuva: Kirsti Kirjavainen

Maa                       : Nepal

Toteuttajat           : Suomen Lähetysseura                                   ja Ebenezer raamattukoulu (Nepal Ebenezer Bible College (NEBC)

Hankkeen tavoite : Hankkeen tavoitteena on kohottaa teologisen koulutuksen tasoa ja saada lisää koulutettuja pappeja seurakuntiin. Koska sekä opiskelijat että lähettävät seurakunnat ovat useimmiten varsin köyhiä, eivätkä siksi pysty rahoittamaan opiskelua täysimääräisesti, on seminaarin turvauduttava ulkoiseen tukeen.

Hankkeen kuvaus    :

- NEBC on Nepalin Kansallisten Kirkkojen Yhteisön (National Churches Fel-lowship of Nepal, NCFN) perustama ja alaisuudessa toimiva raamattu-koulu.

- Koulu tarjoaa kolmen vuoden pappiskoulutuksen (Bachelor of Theology) eli teologian kandidaatin tutkinnon peruskoulutuksen suorit-taneille nuorille. Se tarjoaa myös lyhytkursseja seurakuntien pastoreille, evankelistoille sekä muille vastuunkantajille.

- Nykyisessä asuntolassa on tilaa noin 45 oppilaalle.Osa opiskelijoista asuu kaupungilla koska kaikki eivät mahdu asuntolaan. Koulun opiskelijoiden lukumäärää on tarkoitus kasvattaa, jolloin lisätoimitilojen saaminen on tarpeen.

-70 % opiskelijoista tulee maaseudulta ja loput kaupungeista. He edustavat eri kirkkokuntia ja suurin osa tulevat vähemmistökansanryhmistä. Opiskelijoille tarjotaann yhteensä 21 eri kurssia ja aiheet olivat paitsi Raamattutietoa ja teologiaa, mm kirkkohistoriaa ja sielunhoitoa. Kurssit antavat sekä teoreettista tietoa että käytännön taitoja.

- Raamattukoulu panostaa opiskelijoiden hengelliseen kasvuun ja sitä nähdään yhtä tärkeänä kuin teoreettinen osaaminen. Opiskelijat vastaavat aamuhartauksista, joita pidetään koulun kappelissa viitenä päivänä viikossa.

- Viikonloppuisin opiskelijat palvelevat Kathmandun eri seurakunnissa. He auttavat pyhäkoulu-, nuoriso- ja musiikkityössä. Kolmannen vuoden opiskelijat pääsevät lisäksi harjoittelemaan saarnaamista. Tämä on suureksi siunaukseksi sekä opiskelijoille että seurakunnille.