Vuosikokous 2019

                                                     

OPETTAJIEN LÄHETYSLIITTO RY:N VUOSIKOKOUS 2019

 

ESITYSLISTA

 

AIKA              Sunnuntai 17.3.2019 klo 13.00

PAIKKA         Lempoisten seurakuntatalo, os. Kirkkopolku 1, 37500 Lempäälä.

 

Liitteet:         Tilinpäätös 2019, sis. tuloslaskelma, tase, tilintarkastus- ja toimintakertomus

Hallituksen esitys uusiksi säännöiksi

 

Liitteet on ladattavissa 6.3.  alkaen yhdistyksen kotisivuilta www.opettajienlahetysliitto.fi

 

 

1§                  Kokouksen avaus

                      Kokouksen avaa hallituksen ja liiton puheenjohtaja Tuija-Riitta Heiskanen

 

2§                  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa   Opettajien Lähetysliiton sääntöjen mukaan sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja.

 

3§                  Todetaan kokouksen laillisuus ja läsnä olevat jäsenet

Sääntöjen mukaan vuosi- ja ylimääräisistä kokouksista on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin Opettajien Lähetysliiton jäsenlehdessä. Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen mukaisesti jäsenlehdessä. Läsnä olevat jäsenet todetaan kokouksen osallistujaluettelosta.

 

4§                  Esitetään toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä   

                      Toiminnanjohtaja esittelee toimintakertomuksen.

 

5§                  Esitetään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

                      Toiminnanjohtaja esittelee tilinpäätöksen, jonka jälkeen kokouksen puheenjohtaja lukee toiminnantarkastajien lausunnon.

                     

6§                  Määrätään jäsenmaksun suuruus

Jäsenmaksut vuodelle 2019 ovat: vuosijäsenet ja yhdistykset 22 €, eläkeläiset 15 € ja opiskelijat 10 €.

Hallitus on kokouksessaan 6.10.2018 päättänyt ehdottaa, että jäsenmaksut vuonna 2020 olisivat samansuuruiset kuin vuonna 2019.

 

 

7§                  Valitaan hallituksen ja liiton puheenjohtaja

Hallituksen ja liiton puheenjohtajana on toiminut vuonna 2018 Tuija-Riitta Heiskanen.

 

8§                  Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

                      Sääntöjen mukaan ”Liiton toimintaa johtaa vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 15 jäsentä.”

 

Erovuorossa hallituksen jäsenistä ovat:

Paula Katajamäki

Anna-Maija Lavikka

Hanna Rahkiola-Partanen  

Ulpu Siponen                      

Anu Ylitolonen

 

9§                  Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

Toiminnantarkastajina vuoden 2018 osalta ovat toimineet Markku Ala-Mettälä ja Taisto Vainio sekä varatoiminnantarkastajina Juha Järvisalo ja Jarmo Poskiparta.

 

10§                Valitaan edustajat SLS:n vuosikokoukseen Jyväskylään 26.5.2018

 

11§                Esitys Opettajien Lähetysliitto ry:n uusiksi säännöiksi

Esitys Opettajien Lähetysliitto ry:n uusiksi säännöiksi on esitelty vuoden 2018 vuosikokouksessa Jalasjärvellä. Päätetään esityksen hyväksymisestä.

 

12§                Muut asiat

Käsitellään muita asioita, joita yhdistyksen hallitus, Suomen Lähetysseuran johtokunta tai joku jäsen on esittänyt. Viimeksi mainitussa tapauksessa on asia jätettävä hallitukselle vähintään kuukautta ennen vuosikokousta. (Liiton säännöt 9§ kohta 10)

 

13§                Kokouksen päättäminen        

PDF-tiedostoTilinpäätös 2018 (tarkastettu).pdf (5.1 MB)
Tilinpäätös 2018
MS Word -tiedosto2019 vuosikokous UUDET SÄÄNNÖT.docx (18 kB)
Ehdotus uusiksi säännöiksi (päätetään vuosikokouksessa 17.3.2019)