Vuosikokous 2021

OPETTAJIEN LÄHETYSLIITON VUOSIKOKOUKSEN 2020 ESITYSLISTA

 

AIKA             Lauantai 10.4.2021

PAIKKA        Opettajien Lähetysliitto, Hallitusk. 29 A 20, Tampere

Kokous järjestetään turvallisuussyistä Zoom-etäyhteydellä, johon 29.3. mennessä ilmoittautuneet saavat linkin sähköpostitse.

Liitteet:         Tilinpäätös 2020, sis. tuloslaskelma, tase, tilintarkastus- ja toimintakertomus

 

1§                  Kokouksen avaus

                      Kokouksen avaa hallituksen ja liiton puheenjohtaja Tuija-Riitta Heiskanen

 

2§                  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa   Opettajien Lähetysliiton sääntöjen mukaan sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja.

 

3§                  Todetaan kokouksen laillisuus ja läsnä olevat jäsenet

Sääntöjen mukaan vuosi- ja ylimääräisistä kokouksista on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin Opettajien Lähetysliiton jäsenlehdessä. Läsnä olevat jäsenet todetaan kokouksen osallistujaluettelosta.

 

4§                  Esitetään toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä   

                      Toiminnanjohtaja esittelee toimintakertomuksen.

 

5§                  Esitetään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

                      Toiminnanjohtaja esittelee tilinpäätöksen, jonka jälkeen kokouksen puheenjohtaja lukee toiminnantarkastajien lausunnon.

                     

6§                  Määrätään jäsenmaksun suuruus

Jäsenmaksut vuodelle 2021 ovat: vuosijäsenet ja yhdistykset 22 €, eläkeläiset 15 € ja opiskelijat 10 €.

Hallitus on kokouksessaan 13.9.2020 päättänyt ehdottaa, että jäsenmaksut vuonna 2022 olisivat samansuuruiset kuin vuonna 2021.

 

7§     Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

Sääntöjen mukaan "liiton toimintaa johtaa vuosikokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 9-15 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta."

Erovuorossa hallituksen jäsenistä ovat:

 

 

          
8§          

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

Toiminnantarkastajina vuoden 2020 osalta ovat toimineet Markku Ala-Mettälä ja Taisto Vainio sekä varatoiminnantarkastajina Juha Järvisalo ja Jarmo Poskiparta.

 

9§                Muut asiat

Käsitellään muita asioita, joita yhdistyksen hallitus, Suomen Lähetysseuran hallitus tai joku jäsen on esittänyt. Viimeksi mainitussa tapauksessa on asia jätettävä hallitukselle vähintään kuukautta ennen vuosikokousta. (Liiton säännöt 9§ kohta 10)

10§                Kokouksen päättäminen       

 

Liite: Tilinpäätös v. 2020