Vuosikokous 2021

Kuva: Kirsi Leikola Etiopia
Kuva: Lauri Lind, Nepal
Kuva: Kimmo ja Tuula Kosonen, Thaimaa

ESITYSLISTA

                                                                          

OPETTAJIEN LÄHETYSLIITTO RY:N VUOSIKOKOUS 2021

 

AIKA               Lauantai 10.4.2021 klo 13.00

PAIKKA           Zoom-etäyhteydellä

Zoom-linkki ja ohjeet sekä kokouksen liitteet lähetetään keskiviikkoon 7.4.2021 mennessä kokoukseen ilmoittautuneille jäsenille.

Ilmoittautuminen: toimisto(at)opettajienlahetysliitto.fi.

Liitteet:            Tilinpäätös 2020, sis. tuloslaskelma, tase, tilintarkastus- ja

toimintakertomus

           

1§        Kokouksen avaus

               Kokouksen avaa hallituksen ja liiton varapuheenjohtaja Ulpu Siponen.

 

2§        Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi

pöytäkirjantarkastajaa            

Opettajien Lähetysliiton sääntöjen mukaan sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja.

 

3§        Todetaan kokouksen laillisuus ja läsnä olevat jäsenet

Sääntöjen mukaan vuosi- ja ylimääräisistä kokouksista on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin Opettajien Lähetysliiton jäsenlehdessä. Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen mukaisesti jäsenlehdessä. Läsnä olevat jäsenet todetaan kokouksen osallistujaluettelosta.

 

4§        Esitetään toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä     

         Toiminnanjohtaja esittelee toimintakertomuksen.

 

5§        Esitetään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään

vastuuvapauden        myöntämisestä

Toiminnanjohtaja esittelee tilinpäätöksen, jonka jälkeen kokouksen puheenjohtaja lukee toiminnantarkastajien lausunnon.

           

6§        Määrätään jäsenmaksun suuruus

Jäsenmaksut vuodelle 2021 ovat: vuosijäsenet ja yhdistykset 22 €, eläkeläiset 15 € ja opiskelijat 10 €

Hallitus on kokouksessaan 13.9.2020 päättänyt ehdottaa, että jäsenmaksut vuonna 2022 olisivat samansuuruiset kuin vuonna 2021.

 

7§        Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

Sääntöjen mukaan ”Liiton toimintaa johtaa vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi          kerrallaan valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 9-15 jäsentä.”

Erovuorossa hallituksen jäsenistä ovat:

Seija Kuisma

Kreeta Niemi

Hannele Moisio

Marjatta Vauhkonen

Timo Virtanen

 

8§        Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja

kaksi varatoiminnantarkastajaa

Toiminnantarkastajina vuoden 2020 osalta ovat toimineet Markku Ala-Mettälä ja Taisto Vainio sekä varatoiminnantarkastajina Juha Järvisalo ja Jarmo Poskiparta.

 

9§        Valitaan edustajat SLS:n vuosikokoukseen 2021

 

10§      Muut asiat

Käsitellään muita asioita, joita yhdistyksen hallitus, Suomen Lähetysseuran johtokunta tai joku jäsen on esittänyt. Viimeksi mainitussa tapauksessa on asia jätettävä hallitukselle vähintään kuukautta ennen vuosikokousta. (Liiton säännöt 9§ kohta 10)

 

11§       Kokouksen päättäminen