Globaalikasvatus

GLOBAALIKASVATUSTA OPETTAJIEN LÄHETYSLIITOSSA

  • Opettajien Lähetysliitto tukee ja tekee lähetys- ja globaalikasvatusta ja kuuluu eri järjestöjen yhteiseen Globaalikasvatusverkostoon.
  • Maan ääriin -lehteen kootaan nimikkolähettien kirjeitä ja hankeraportteja sekä matkakertomuksia eri maista.
  • Tarinoita maailmalta -illoissa sekä muissa tilaisuuksissa on mahdollisuus kuulla eri maissa työskennelleiden nimikkolähettien, harjoittelijoiden ja vapaaehtoisten kertomuksia.
  • Opettajien Lähetysliitto on aiemmin järjestänyt myös Syyspäiviä opettajille, joissa on käsitelty myös globaaleja aiheita.
  • Opettajien Lähetysliitto osallistuu vuosittain Suomen Lähetysseuran Lähetysjuhlille, joissa OLL järjestää oman tilaisuuden opettajille, usein vieraina on ollut muusikoita ja työntekijöitä eri maista.
  • Opettajien Lähetysliitto on tuottanut Laulumeininkiä -lauluja omalle YouTube-kanavalleen.

LINKKEJÄ GLOBAALIKASVATUSSIVUSTOILLE

"Globaalikasvatus on toimintaa, jolla kannustetaan ihmisiä aktiiviseen maailmankansalaisuuteen. Globaalikasvatus lisää ymmärrystä siitä, miten jokainen meistä on kytköksissä maailmanlaajuisiin ilmiöihin ja voi omalla toiminnallaan edistää globaalia oikeudenmukaisuutta."

Alta löydät linkkejä järjestöihin, jotka tuottavat globaalikasvatusaiheista materiaaleja tai ylläpitävät materiaalipankkeja tai verkostoja:

Suomen Lähetysseuran Aineistopankista saat ideoita ja valmita materiaaleja lähetyksen ja globaalikasvatuksen koulutuksiin, tunneille ja tilaisuuksiin. Koulujen opettajille, kerho- ja pyhäkouluohjaajille, nuorten iltoihin sekä rippikouluihin."

Globaaliagentit oppimiskokonaisuus, jota voit käyttää myös ilmiöoppimisessa.
Monipuolinen, elämyksellinen, helposti toteutettava oppimateriaali 4.-6.-luokkalaisille.

 

Tutustu Suomen Lähetysseuran YouTube -kanavaan!

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Suomen Lähetysseura on Opettajien Lähetysliiton yhteistyöjärjestö, jonka kautta Opettajien Lähetysliitto tukee nimikkosopimuskohteita. Vuonna 2021-2022 olemme järjestäneet yhteistyössä opettajille kaksi Globaalikasvatusmateriaalit helposti käyttöön-iltapäivää etänä. 


“Globaalikasvatuksen tehtävänä on avata ihmisten silmät ja mieli maailman erilaisille todellisuuksille ja herättää ihmisissä halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavampaa maailmaa.” (Maastrichtin julistus 2002) 

Opettajien Lähetysliitto on Fingon jäsenjärjestö. Useat Fingon jäsenjärjestöt tuottavat materiaaleja globaalikasvatukseen ja  järjestävät kouluvierailuja.

Opettushallituksen sivut:

Opetushallitus

Kestävän kehityksen tavoitteet

Agenda 2030, kohta 4.7 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki oppijat saavat kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot esimerkiksi kestävää kehitystä ja kestäviä elämäntapoja, ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, rauhan ja väkivallattomuuden kulttuurin edistämistä, maailmankansalaisuutta, kulttuurien monimuotoisuuden sekä kulttuurin osuutta kestävässä kehityksessä arvostavan koulutuksen kautta.

Edellä kuvatun pohjalta kansainvälisyysosaamiseen liittyvät tavoitteet voidaan tiivistää esimerkiksi seuraavasti:

- ihmisoikeuksien tuntemus ja kunnioitus

- demokratian ja yhdenvertaisuuden edistäminen

- rauhan edistäminen

- aktiivinen kansalaisuus lokaalista globaaliin

- maapallon luonnonresurssien rajallisuuden ymmärtäminen sekä kestävä elämäntapa

- kestävän tulevaisuuden rakentaminen

- kulttuurisen moninaisuuden ymmärtäminen ja arvostaminen

- kulttuuriperintöjen tuntemus ja uusintaminen, kulttuuri-identiteettien rakentaminen

- monilukutaito

- kielitietoisuus, kielitaidot, kielellisen monimuotoisuuden arvostus ja hyödyntäminen

- rakentava vuorovaikutus

Globaalikasvatus ja kestävän kehityksen tavoitteet | Opetushallitus (oph.fi)⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠