Globaalikasvatus

GLOBAALIKASVATUSSIVUSTOJA:

Suomen Lähetysseuran "Aineistopankista saat ideoita ja valmita materiaaleja lähetyksen ja globaalikasvatuksen koulutuksiin, tunneille ja tilaisuuksiin. Koulujen opettajille, kerho- ja pyhäkouluohjaajille, nuorten iltoihin sekä rippikouluihin."(suomenlahetysseura.fi)


 

"Globaalikasvatus on toimintaa, jolla kannustetaan ihmisiä aktiiviseen maailmankansalaisuuteen. Globaalikasvatus lisää ymmärrystä siitä, miten jokainen meistä on kytköksissä maailmanlaajuisiin ilmiöihin ja voi omalla toiminnallaan edistää globaalia oikeudenmukaisuutta."

 

Tutustu Suomalaisten kehitysjärjestöjen

FINGO ry:n Globaalikasvatus.fi -sivustoon,

josta löytyy vinkkejä globaalikasvatukseen! 

https://www.globaalikasvatus.fi/verkosto/tukea-opetukseen


 

Suomen Lähetysseuran vinkkejä etäopetukseen.

Suomen Lähetysseuran nettisivujen materiaalipankki

Suomenlahetysseura.fi/materiaalit

Muutamia esimerkkejä:

Yläkouluikäisille on uusi ilmastoasioita käsittelevä learning café -työskentely

  • Sopii nuorille ja nuorille aikuisille, myös kouluun
  • Keskittyy ilmastokysymyksiin lähellä ja kaukana,
  • Alku- ja lopputyöskentely sekä Q&A lomake ja .ppt
  • Tilaa materiaali (20€):
    suomenlahetysseura.fi/ toivoa-ilmassa/

 

 

 

Opetushallitus

Globaalikasvatus on kasvatusta maailmankansalaisuuteen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

 


Materiaaleja varhasikasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen. Tarinoita, raamatunkertomuksia, lauluja, pieniä pelejä,tulostettavia puuhia.


"Käytännössä kaikki seurakunnat tekevät jotakin yhteistyötä koulujen kanssa. Koulujen ja seurakuntien yhteistyö perustuu yhteiselle kasvatustehtävälle, jossa tuetaan lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua ja hyvää elämää."

USKONNONOPETUS.FI 

Voit tutustua ja tulostaa materiaaleja, jotka tukevat uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista. Sivulta voit  hakea  ideoita ja työkaluja innostavaan uskonnonopetukseen ja arviointiin.

Kuuroille korville-dokumenttia on mahdollisuus tilata täyspitkänä Suomen Lähetysseuralta postikulujen hinnalla Annamari Tuomelalta (annamari.tuomela@suomenlahetysseura.fi, 0207127328)

Kerro mielipiteesi "Opettajille" osiosta.

Ei yhtään keskustelua käynnissä.