Papua-Uusi-Guinea: Kristillinen kirjallisuustyö 

Kuva: Katri Linnasalo

Raamatun kääntäminen ja kristillinen kirjallisuus   

Suomen Lähetysseura on toiminut PNG:ssa 60 vuotta osallistuen raamatunkäännös- ja kielityöhön.                                 

Maantieteellinen alue: Papua-Uusi-Guinea, Ukarumpa, kielialueet (Nekin kieli, Mussau-emiran kieli, Urat, Kovai-kieli).

Tausta ja alkutilanne:

Tiheä metsä, vuolaat joet ja vuoristo ovat aiheuttaneet väestön jakautumisen sadoiksi eristäytyneiksi heimoiksi, joista lähes jokaisella on oma kielensä. Eri kieliä arvellaan olevan noin 860, ja ne muodostavat noin kymmenen prosenttia kaikista maailman kielistä. Osa kielistä on sukua toisilleen, kun taas eri kieliperheisiin kuuluvat kielet eroavat merkittävästi toisistaan. Papua-Uusi-Guinean kielet kuuluvat jokoaustronesialaisiin tai papualaisiin kieliin.

Hankkeen tavoitteet:

Alkuperäiskansojen oikeus omaan äidinkieleen. Tämä toteutuu mahdollistamalla nekin, kovain, uratin ja mussau-emiran kielen puhujille Papua-Uusi-Guineassa (PNG) Jumalan sanan tutkiminen äidinkielellään. Tätä varten tehdään Raamatun käännöstyötä, edistetään kansankielistä luku- ja kirjoitustaitoa, kansankielisten raamatunosien käyttöä sekä koulutetaan paikallisia kääntäjiä jatkamaan työtä. Tämän lisäksi tehdään oheismateriaalia (esim. raamattukursseja, ääni-Raamattuja, sanakirjoja tms.).

Hyödynsaajat:

  • Kristillisen sanoman ulkopuolella olevat
  • Seurakunta avoimena yhteisönä
  • Kielivähemmistöt
  • Kumppanikirkot ja –järjestöt

Odotetut pitkäaikaisvaikutukset:

  • Kieli- ja käännöstyön kautta alkuperäiskansojen oikeudet omaan maahan, kieleen, kulttuuriin, perinteisiin, yhteiskuntarakenteisiin, mediaan, koulutukseen ja muihin elämän osa-alueisiin sekä päätösvalta näihin asioihin liittyen vahvistuvat.
  • Kielityö parantaa vähemmistökielen puhujien asemaa.
  • Hankkeesta hyvötyvät paikalliset seurakunnat. Koulutus vahvistaa kirkon työntekijöitä ja seurakuntalaisia, jotka oppivat lisää uskosta ja parantavat lukutaitoaan. Seurakuntien opetuksen laatu kasvaa.
  • Väestön lukutaito kohenee.
  • Käännös- ja tarkastustyössä mukana olevat tiimin jäsenet harjaantuvat oman kielensä analysoimisessa ja käsittelemisessä sekä saavat samalla ymmärrystä raamatun eksegeettisistä konsepteista.
  • Käännösten editointi-, lukutaito- sekä sanakirjatyö auttavat koko kieliyhteisöjä oman kielen ja kulttuurin arvostamisessa ja myös hallinnassa.

Hankkeen tuotokset:

Nekin kieli: UT valmistuu, samoin osia VT:sta.

Mussaunkielisen UT:n kääntäjiä koulutetaan VT:n kääntämiseen, kielioppia työstetään. Opetetaan lukutaitoa aikuisille.

Uratin kielinen käännös SALT-kurssille tehty, sanakirjan editointi valmistuu.

Kovai: UT:n ja osan VT:n kääntämisen/editoimisen ja tarkastuksien jatkaminen. Jatketaan lukutaitomateriaalin samoin kuin kristillisen materiaalin tuottamista ja julkaisemista kaikissa em. kielissä. Paikallisia henkilöitä koulutetaan työn jatkajiksi.