Vuosina 1990-2018 Opettajien Lähetysliiton nimikkolähetteinä toimivat 

Kirsi ja Risto Leikola, Etiopia

Risto ja Kirsi Leikola

 

Kirsi-Marja ja Risto Leikola   
 

Olemme olleet OLL:n lähettejä vuodesta 1990, jolloin kävimme lähetyskurssin. Kirsi oli tuolloin luokanopettaja ja Risto uskonnon- ja psykologian opettaja. Pääsimme Etiopiaan 1992. Täällä olemme työskennelleet niin maaseudulla kuin Mekane Yesus-kirkon keskustoimistollakin tavoittavassa evankelioimistyössä sekä Kirsi myös edelleen kehitysprojektien neuvonantajana marginalisoitujen ihmisryhmien parissa.

Aloitimme vuonna 2016 uuden hankkeen vastuuhenkilöinä. Hankkeen tavoitteena on laajentaa Mekane Yesus -kirkon seurakuntien työtä syntyperänsä tai työnsä takia syrjittyjen ryhmien parissa sekä pyritään voimaannuttamaan syrjittyjä kansanryhmiä ja vaikuttamaan valtaväestön asenteisiin vähemmistöryhmiä kohtaan. Toteutamme hanketta kirkon keskustoimistolta käsin yhdessä  synodien teologisten osastojen johtajien kanssa koko Etiopian alueella.