Kiina: Taakse jätettyjen lasten elämäntaitojen vahvistaminen Hunanin maakunnassa