Päivi Anttila, Etiopia

Päivi Anttila


Luokanopettaja Päivi Anttila toimi Suomen Lähetysseuran Etiopian aluepäällikkönä. Alla olevat sitaatit ovat ajalta ennen eläkkeelle siirtymistä vuonna 2019:

"Teen työtä Etiopiassa Mekane Yesus-kirkon työyhteydessä Suomen Lähetysseuran aluepäällikkönä. Palasin 15 vuoden tauon jälkeen vielä kerran minulle rakkaaseen maahan, missä Lähetysseuralla on 10 työntekijää ja 27 hanketta eri puolilla maata."

" Rukoukseni on, että Mekane Yesus kirkonja Suomen ev.lut kirkon välinen vuorovaikutus lisääntyy. Yhteisen työmme kautta Jumalan rakkaus tulee todeksi ja uskon ja toivon varassa elävien ihmisten joukko kasvaa."


Päivi Anttila Kuva: Laura Meriläinen-Amaumo

Tällä hetkellä (vuonna 2023) Päivi Anttila kuuluu Opettajien Lähetysliiton hallitukseen.