VINKKEJÄ JA LINKKEJÄ OPETTAJILLE ERI JÄRJESTÖILTÄ

Suomen Lähetysseura

Suomen Lähetysseuran vinkkejä etäopetukseen.

Suomen Lähetysseuran nettisivujen materiaalipankki

Suomenlahetysseura.fi/materiaalit

Muutamia esimerkkejä:

Yläkouluikäisille on uusi ilmastoasioita käsittelevä learning café -työskentely

 • Sopii nuorille ja nuorille aikuisille, myös kouluun
 • Keskittyy ilmastokysymyksiin lähellä ja kaukana,
 • Alku- ja lopputyöskentely sekä Q&A lomake ja .ppt
 • Tilaa materiaali (20€):
  suomenlahetysseura.fi/ toivoa-ilmassa/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Taksvärkin globaalikasvatuksen tavoitteena on tuoda opetussuunnitelman mukaisesti globaalikasvatuksen arvoja kouluihin ja koulumaailmaan laajemmin. Tavoitteena on myös osallistaa, kuulla ja tukea nuoria yhdenvertaisen ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Lisäksi toiminnassa hyödynnetään kansalaisyhteiskuntaa ja sen verkostoja globaalikasvatuksellisen viestin laajemmassa yhteiskunnallisessa levittämisessä. 

Taksvärkin globaalikasvatustoiminta Suomessa sisältää mm.: 

 • Pidempiaikaista yhteistyötä yksittäisten Maailmankansalaisen koulujen kanssa. 
 • Globaalikasvatuksen työpajoja peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. 
 • Kasvattajien koulutuksia globaalikasvatuksesta. 
 • Globaalikasvatuksellisten materiaalien tuotantoa.  
 • Vuotuisen temaattisen kampanjakokonaisuuden. 
 • Erilaisia ja eri yhteyksissä tapahtuvia vaikuttamisen polkuja nuorille: koulussa vaikuttamisen lisäksi nuoret ja nuoret aikuiset voivat vaikuttaa mm. toimimalla vapaaehtoisina globaalikasvatuksen kouluttajina tai osallistumalla vapaa-ajalla nuorten Challengers -ryhmään. 

Näiden lisäksi Taksvärkki työskentelee globaalikasvatuksen valtavirtaistamiseksi osaksi suomalaista yhteiskuntaa yhteistyössä muun muassa opettajaopiskelijoiden, vapaaehtoisten globaalikasvatuksen työryhmän jäsenten sekä muiden globaalikasvatusjärjestöjen kanssa.  

Voit tilata täältä kouluvierailun tai oppimateriaalia tai ilmoittaa koulusi mukaan vuotuiseen Taksvärkki-kampanjaan. Tarjoamme myös koulutusta kasvattajille ja pitkäjänteistä yhteistyötä Maailmankansalaisen koulu -toiminnan puitteissa.

KATSO LISÄÄ: Globaalikasvatus - Materiaalit ja koulutukset maksutta (taksvarkki.fi)⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠