Peshawarin hiippakunnan lukutaitotyö, Pakistan

Maa                       : Pakistan

Toteuttajat           : Suomen Lähetysseura ja Peshawarin hiippakunta

Hankkeen tavoite : Naisten ja paruskoulutuksen ulkopuolelle jääneiden naisten ja  tyttöjen mahollisuudet hyvään elämään ja turvalliseen elinympäristöön vahvistuvat Peshawarin hiippakunnan alueella. Lukutaito- ja käsityökurssien kautta tavoitetaan köyhiä ja syrjäytettyjä naisia ja lapsia. Toiminnan kautta heille tarjoituu mahdolisuus parempaan epämään.

Hankkeen kuvaus    :

 • Khyber Pakhtunkhwan alueen väestön koulutus- ja tulotasi on alhaisempi kuin maassa kesimäärin.
 • Peshawarin hiippakunta järjestää lukutaito-opetusta sekä ammatillista koulutusta paikallisissa kurssi-/koulutuspisteissä.
 • Koulutuskeskukset ovat kylissä ja keskellä yhteisötä, mikä on erittäin positiivinen turvallisuutekijä sekä kurssille osallistumista helpottavatekijä. Naiset pääsevät muiltavelvollisuuksiltaan osallistumaan lähellä oleviin koulutuksiin.
 • Peshawarin hiippakunnan lukutaito-ohjelma on avoinna kristittyjen lisäksi myös muille väestöryhmille.
 • Lukutaito-opetuksen lisäksi aikuisopiskelijat oppivat peruskirjanpitoa ja yleishyödyllisiä teoitoa terveydenhoidosta, ympäristöstä ja omista perusoikeuksistaan.
 • Lukutaito-ohjelma vahvistaa kouluttamattoman väestön toimeentulomahdollisuuksia. Se parantaa mm. nuorten valmiuksia päästä tavalliseen kouluun.
 • Opettajina toimivat ovat Peshawarin hiippakunnan palkkaamia opettajankoulutuksen saaneita henkilöitä.
 • Lukutaitoluokkien opettajat saavat myös koulutusta mm.lasten oikeuksiin ja lastensuojeluun liittyvistä asioista.Kursseilla nostetaa esiin esimekriksi lasten terveyteen ja koskemattomuuteen liittyviä asioita ja käsitellään esim. yhteiskunnassa hyvin yleistä laspityövoiman käyttöä.
 • Lukutaitotyöstä vastaava henkilö kiertää lukutaitoluokissa viikottain valvoen opettajien toiminnan.
 • Kursseilla opetetaan kädentaitoja, mm.ompelua ja arkisten käyttötavaroiden valmistusta ja korjausta. Taidot tukevat osallistujien mahdollisuuksiahankkia elntoaan.
 • Kurssien osallistujat ovat pääsääntöisesti naisia.

Tähänastiset saavutukset :

 • Jotkut tytöt ovat aikuistenlukutaitoluokkien kautta päässeet julkisen koulutuksen piiriin.
 • Jotkut kursseilta valmistautuneet ovat aloittaneet pienmuotoista yritystoimintaa.
 • Lukutaito mahollistaa naisille mm sen, että he voivat laskea nuokakuntansa menosa.Tärkeää on myös se, että he voivat lukea omaa Raamattuaan


kuva: Ari Vitikainen
Tarve työn tukemiselle on suuri. Pakistanin epäväakaan poliittisen tilanteen vuoksi Peshawarin hiippakunnan tukion pienentynyt huolimatta siitä, että kirkon tarpeet ovat sotatilan työtä kasvaneet.  Suomen Lähetysseura suunnittelee paikallisen henkilön palkkaamista hankehallintoon. Peshawarin hiippakunta tarivitsee rukoustukeasi.