Iloa ja yhteisyyttä Norjan LMF:n kesäpäivillä Kristiansandissa

29.8.2023

Iloa ja Yhteisyyttä


Norjan opettajien lähetysliiton – www.lmisj.no – vuositeema on tänä vuonna  ”Glede og fellesskap”  eli Ilo ja yhteisyys. Saimme neljän hengen ryhmällä osallistua täältä Suomesta liiton kesäkokoukseen 3.-6. elokuuta eteläisen Norjan Kristiansandin kaupungissa. Kokous järjestettiin keskustan ulkopuolella Ansgar teologiske högskole- opistolla. Osanottajia kokouksessa oli noin 115. Norjan liitto on perustettu vuonna 1902. Sillä on maan eri puolilla 64 paikallisryhmää ja noin 1450 jäsentä. Liitolla on 17 lähettiä 12 maassa lähetystyötä eri yhteistyötahojen kanssa. Mietimme matkan aikana, kuinka mittavat järjestelyt tällaisen kokouksen muodostaminen etukäteen vaatii. Meidä Opettajien lähetysliitto on tänä vuonna 110-vuotias.


Kokoukseen ovat tervetulleita osallistujat toisista Pohjoismaista ja aina, kun mahdollista, yritetään järjestää tulkkausta myös englannin kielelle. Norjan kieli poikkeaa jonkin verran ruotsin kielestä  ja ruotsin kieltä käyttäessä norjalaiset ystävämme innokkaasti juttelevat norjaksi, mutta eivät pahastu, jos vielä kysyy tarkentavia kysymyksiä. Keskusteluissa kävi ilmi, että monilla osanottajilla oli omakohtainen kosketus lähetystyöstä, josta olivat jo eläkkeellä. Kokoukseen osallistui Tanskasta kaksi lähettiä, Anne Karin ja Peter Michael Lauritzen. Oli ilo tavata ystäviä aiempien vuosien varrelta esim. Anne ja Ragnar Klavenes Sandefjordista ja Anne ja Halvard Trydal – Hansen Maurasta. Anne Klavenesilla on juuret Pohjois-Suomessa, josta hänen isoäitinsä – bestemor – oli pienenä lapsena tullut Norja puolelle. Hän oli kirjoittanut talteen kertomuksia isoäitinsä välittämistä muistoista. Monien ystävien kanssa keskustelu koski myös Suomen liittymistä Norjan kanssa samaan puolustusliittoon, josta läntiset ystävämme olivat iloisia. Ukrainan huolta aiheuttava tilanne, tulevaisuus ja ihmisten turvan ja suojan haku oli monien mielissä.


Mieleemme jäivät kokouspaikan kaunis luonto veden äärellä, levolliset aamuhartaudet kauniine virsineen opiston pihapiirin kappelissa. Ruokailut ja juhlaillallinen viihtyisässä salissa,  raamattutunnit ja iltatilaisuuksien ohjelma. Yksinlauluesityksiä ja yhteislauluja, joihin oli helppo yhtyä esille heijastettujen sanojen johdosta.


Vuoden teemaan liittyen  Norjan lähetysseuran – www.nms.no – lähetti Pho Chu Grönvold Hong Kongin diakonikoulutuksesta piti  raamatunnit perjantaina ja lauantaina. Hän toi lukuisien raamatunkohtien kautta esiin, miten ilo, ilahtuminen ja iloitseminen ja toisaalta yhteisyys, yhteys, yhtenäisyys esiintyy Vanhan ja Uuden Testamentin puolilla eri yhteyksissä – koettelemuksissa ja vaikeuksissakin. Lauantain iltajuhlassa saimme kuulla medialähetystyön terveisiä – enemmän tietoa tästä löytyy netistä: norea.no – kuulimme tietoa naisten keskuudessa tehtävästä työstä: Håpets kvinner.

Lauantaina osallistujat jakautuivat ryhmiin pohtimaan ja suunnittelemaan liiton vuosien 2024-2027 tulevaisuuden työtä. Me suomalaiset ja tanskalaiset saimme tutustua Annen ja Halvardin johdolla Kristiansandin keskustaan.


Norjan liitto toivottaa tervetulleeksi suomalaistenkin osuuden kesäkokouksessa. Pastori Tuija-Riitta Heiskanen  oli mukana järjestämässä sunnuntain messua ja ehtoollista. Lauantaina suomalaiset vieraat toivat tervehdyksen suomen- ruotsin- ja englanninkielisellä laululla ”Tulkoon tie sinua vastaan” VK 979.  Juhlassa perinteisesti luetaan pienoisevankeliumi Joh 3:16 eri kielillä. Monet osallistujat ovat opetelleet kyseistä kieltä lähetystötään varten. Anne Kovanen lausui tämän kohdan suomen kielellä ja hänen lausuessaan tuttuja sanoja teki kunniaa äidinkielellemme – kauniisti lausuttuja sanoja, joita kuulijat tulivat ihastuksestaan kiittämään.


Haluaisimme päättää matkakertomuksen – Glede og fellesskap- teemaa noudattaen 1. Johanneksen kirjeen 1. lukuun jakeisiin 1-4 ja siinä lopussa oleviin sanoihin: ” Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, jotta teilläkin olisi yhteys meihin. Meillä on yhteys Isään ja hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Tämän me kirjoitamme, jotta ilomme tulisi täydelliseksi.”


Esa ja Annukka Latvala, Seinäjoki