Vuosikokous 2020

 

Opettajien Lähetysliiton vuosikokous ja hallituksen kokous 29.3.2020 peruutettiin koronavirusepidemian vuoksi.

UUSI VUOSIKOKOUSPÄIVÄ ON SUNNUNTAI 13.9.2020 KLO 13.

Paikka: Aleksanterin kirkon krypta, Tampere

Ilmoittautuminen perjantaihin 4.9.2020 mennessä: toimisto(at)opettajienlahetysliitto.fi tai puh. 050-4648300 (myös tekstiviestillä). Ilmoittautumista pyydetään, jotta voidaan arvioida, onko osanottajamäärä syyskuussa voimassa olevien rajoitusten sallima.

 

 

OPETTAJIEN LÄHETYSLIITON VUOSIKOKOUKSEN 2020 ESITYSLISTA

 

AIKA             SUNNUNTAI 13.9.2020 KLO 13

PAIKKA        Aleksanterin kirkon krypta, Pyynikin kirkkopuisto, Tampere

 

Liitteet:         Tilinpäätös 2019, sis. tuloslaskelma, tase, tilintarkastus- ja toimintakertomus

 

1§                  Kokouksen avaus

                      Kokouksen avaa hallituksen ja liiton puheenjohtaja Tuija-Riitta Heiskanen

 

2§                  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa   Opettajien Lähetysliiton sääntöjen mukaan sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja.

 

3§                  Todetaan kokouksen laillisuus ja läsnä olevat jäsenet

Sääntöjen mukaan vuosi- ja ylimääräisistä kokouksista on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin Opettajien Lähetysliiton jäsenlehdessä. Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen mukaisesti jäsenlehdessä. Läsnä olevat jäsenet todetaan kokouksen osallistujaluettelosta.

 

4§                  Esitetään toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä   

                      Toiminnanjohtaja esittelee toimintakertomuksen.

 

5§                  Esitetään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

                      Toiminnanjohtaja esittelee tilinpäätöksen, jonka jälkeen kokouksen puheenjohtaja lukee toiminnantarkastajien lausunnon.

                     

6§                  Määrätään jäsenmaksun suuruus

Jäsenmaksut vuodelle 2020 ovat: vuosijäsenet ja yhdistykset 22 €, eläkeläiset 15 € ja opiskelijat 10 €.

Hallitus on kokouksessaan 5.10.2019 päättänyt ehdottaa, että jäsenmaksut vuonna 2021 olisivat samansuuruiset kuin vuonna 2020.

 

7§                  Valitaan hallituksen ja liiton puheenjohtaja

Hallituksen ja liiton puheenjohtajana on toiminut vuonna 2019 Tuija-Riitta Heiskanen. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi.

 

8§                  Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

                      Sääntöjen mukaan "liiton toimintaa johtaa vuosikokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 9-15 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta."

 

Erovuorossa hallituksen jäsenistä ovat:

Ritva Jämsä

Anne Kovanen

Pirjo Malkamäki

Auli Tikkala

Sirkku-Maria Tommola

 

9§                  Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

Toiminnantarkastajina vuoden 2019 osalta ovat toimineet Markku Ala-Mettälä ja Taisto Vainio sekä varatoiminnantarkastajina Juha Järvisalo ja Jarmo Poskiparta.

 

10§                Muut asiat

Käsitellään muita asioita, joita yhdistyksen hallitus, Suomen Lähetysseuran hallitus tai joku jäsen on esittänyt. Viimeksi mainitussa tapauksessa on asia jätettävä hallitukselle vähintään kuukautta ennen vuosikokousta. (Liiton säännöt 9§ kohta 10)

11§                Kokouksen päättäminen       

 

Liite: Tilinpäätös v. 2019