Educa-messut 2023

  • pe-la 27.28.1.2023
  • Helsingin Messukeskus

Opettajien Lähetysliitto osallistuu vuoden 2023 Educa-messuilla Kansalaisvaikuttamisen torille yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Kansalaisvaikuttamisentorilla on mahdollisuus tutustua eri järjestöjen tarjoamiin vinkkeihin opettajille. Toria koordinoi Suomalaiset kehitysjärjesstöt Fingo ry, jonka jäsenenä Opettajien Lähetysliittokin on mukana vaikuttamistyössä ja globaalikasvatustyössä. Messuille on vapaa pääsy, tervetuloa!